Chính sách cookie

Cookie là các tệp tin nhỏ chứa các đoạn mã được lưu trữ trên trình duyệt máy tính hoặc thiết bị di động khi bạn truy cập vào trang web. Chúng được sử dụng để ghi lại hoạt động của người dùng trên trang web và giúp cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa cho người dùng.

Chúng tôi sử dụng các loại cookie sau đây trên trang web của chúng tôi:

  • Cookie bắt buộc: Đây là các cookie cần thiết để trang web hoạt động và không thể bị tắt. Chúng bao gồm các cookie cho phép lưu trữ phiên làm việc và thiết lập ngôn ngữ ưa thích của bạn.
  • Cookie chức năng: Các cookie này giúp cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web bằng cách nhớ các thiết lập và ưu tiên của bạn. Chúng có thể bao gồm các cookie cho phép nhớ thông tin đăng nhập của bạn hoặc lưu trữ giỏ hàng của bạn.
  • Cookie phân tích: Chúng tôi sử dụng các công nghệ phân tích để theo dõi và phân tích cách người dùng tương tác với trang web của chúng tôi. Thông tin này giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm và nội dung của trang web.

2. Quản lý cookie

Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối việc sử dụng cookie trên trình duyệt của mình. Hầu hết các trình duyệt cho phép bạn chấp nhận hoặc từ chối cookie. Nhưng nếu bạn từ chối việc sử dụng cookie, có thể một số tính năng của trang web sẽ bị hạn chế.

Để quản lý cookie trong trình duyệt của bạn, bạn có thể tham khảo trang trợ giúp hoặc cài đặt của trình duyệt.

  • Trình duyệt Google Chrome: Truy cập vào menu Cài đặt, sau đó chọn Cài đặt nâng cao. Dưới phần 'Bảo mật và quyền riêng tư', bạn có thể chọn 'Cài đặt nội dung' và quản lý cookie của mình.
  • Trình duyệt Mozilla Firefox: Truy cập vào menu Công cụ, sau đó chọn Tùy chọn. Trong tab Quyền riêng tư, bạn có thể điều chỉnh các cài đặt liên quan đến cookie.

3. Bên thứ ba

Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ bên thứ ba để theo dõi và phân tích việc sử dụng trang web của chúng tôi. Các dịch vụ này cung cấp cho chúng tôi thông tin về cách người dùng tương tác với trang web và giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm của bạn.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie của bên thứ ba để hiển thị quảng cáo có liên quan trên trang web của chúng tôi hoặc trên các trang web khác mà bạn truy cập. Điều này giúp chúng tôi cung cấp quảng cáo phù hợp với sở thích của bạn.

Hãy nhớ rằng chúng tôi không kiểm soát cookie của bên thứ ba và việc sử dụng cookie đó sẽ tuân thủ chính sách riêng của bên thứ ba.